МЕТАФОРА Й АНАЛОГІЯ В НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОМУ ДИСКУРСІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕМАТИКИ

К. Д. Глуховцева

Анотація


У статті проаналізовано випадки використання в науково-популярному дискурсі лінгвістичної тематики метафори й аналогії для пояснення природи лінгвістичних понять, зокрема, з’ясування сутності мови як складного феномену, природи її одиниць. Автор доводить, що створення словесно-образної наочності при розкритті суті мови, підкресленні її значення в житті народу в науково-популярних статтях передових культурних діячів і науковців засноване на використанні метафори, метонімії, синекдохи. Нерідко метафора ґрунтована на аналогії чи має її ознаки. Усе це сприяє адаптації складного для сприйняття лінгвістичного матеріалу, створенню яскравих і зрозумілих образів для читачів.

Ключові слова: науково-популярний дискурс, мікротекст, образне висловлювання про мову, метафора, метонімія, синекдоха, аналогія, адресат, адресант, порівняння, зіставлення.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.