НАУКОВИЙ КОНЦЕПТ ЯК СКЛАДНИК КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Н. С. Сухачова

Анотація


Стаття присвячена вивченню понять мовної та концептуальної картин світу, а також їх різновидів. Концептуальну картину світу формують ментальні утворення – концепти, які продукують концептосферу народу. Концептуальна картина світу може бути представлена як когнітивна, оскільки вона є результатом когніциї (пізнання) дійсності й виступає у вигляді сукупності впорядкованих знань – концептосфери. Пізнання світу неможливе без мови, у результаті чого виникає мовна картина світу, представлена у вигляді матеріального втілення концептуальних структур у мові. У статті представлені різні точки зору вчених відносно співвідношення понять мовної й концептуальної картин світу; досліджено проблему диференціації термінів «науковий концепт» та «наукове поняття». Ключові слова: картина світу, концептуальна картина світу, мовна картина світу, наукова картина світу, науковий концепт.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.