АНГЛОМОВНА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА СТАТТЯ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ

Т. Г. Король

Анотація


У статті наведено результати доперекладацького аналізу тексту англомовної науково-популярної статті в галузі управління. Це дозволило визначити ряд структурно-стилістичних та мовних особливостей, що позначаються на процесі її перекладу українською мовою і впливають на якість отриманого в результаті продукту перекладацької діяльності. Насамкінець, з’ясовано місце та роль англомовної науково-популярної статті в галузі управління в навчанні різних видів письмового перекладу загалом і контролі сформованості в майбутніх філологів відповідної компетентності зокрема.

Ключові слова: англомовна науково-популярна стаття, наукова стаття, галузь управління, доперекладацький аналіз тексту, мовні особливості, структурно-стилістичні особливості, навчання письмового перекладу, контроль сформованості перекладацької компетентності, майбутні філологи.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.