ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВЕСНОГО СИМВОЛУ ЯК ФІЛОСОФСЬКОЇ КАТЕГОРІЇ

Л. Л. Колесникова

Анотація


У статті подано теоретичний аспект вивчення словесного символу як філософського феномену. Зважаючи на багатоплановість досліджуваної одиниці, її філософську площину розкрито суміжно з образом, знаком, алегорією. Наголошено на міфологічному світосприйманні, яке передбачало неподільну тотожність символічної форми та її смислу. Доведено, що формування філософського символу базувалося на естетичній теорії німецького романтизму, що розвинувся у слов’янській філософській думці. Ключові слова: алегорія, багатозначність, знак, міфологія, образ, символ, символізм, суб’єктивістська філософія.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.