ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

М. Ф. Братусь

Анотація


У статті досліджено репрезентованість концепту «сніданок» у підручниках для вищої школи, запропоновано підходи до опанування фоновими знаннями, які можна застосовувати для вивчення української мови як іноземної незалежно від рівня володіння нею. Проаналізовано оцінний зміст атрибутивних словосполучень із ключовим словом «сніданок». Звернено увагу на лінгвокультурологічний аспект, який варто застосовувати на практичних заняттях паралельно з граматичним і лексичним, що сприяє кращому засвоєнню лінгвістичного матеріалу. Ключові слова: еквіваленти, ключові слова, концепт, культурологічний сценарій, лексико-семантичне поле, лексико-семантичні групи, лінгвістичний матеріал, лінгвокультурема, лінгвокультурологічний матеріал, мовна картина світу.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.