ЛЕКСИЧНІ ОПОЗИЦІЇ В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ

Н. М. Бобух

Анотація


У статті досліджено лексичні опозиції як одну з форм художнього відображення навколишнього світу в поетичному ідіолекті Володимира Сосюри. Проаналізовано продуктивні в мовотворчості поета функціонально-семантичні групи антонімічних пар. Описано антонімічно-синонімічні парадигми аксіологічно маркованих номенів людських почуттів, а також опозиції, які виражають темпоральні й локативні характеристики, репрезентують протилежні абстрактні поняття та ін. Визначено, що антонімічні пари й оксиморонні синтагми виконують у поетичних творах стилістичні функції створення контрастних характеристик персонажів, передавання полярних емоцій і почуттів ліричного героя, увиразнення контрасту та суперечливої сутності зображуваних предметів і явищ об’єктивної дійсності. Ключові слова: антонімічно-синонімічна парадигма, генітивне словосполучення, індивідуально-авторська метафора, оксиморонна синтагма, опозиція, персоніфікований образ, поетичний ідіолект, полярна символічна оцінність, семантико-стилістична функція.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.