МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ РОЗВАГ ТА ВІДПОЧИНКУ

Н. Р. Іванечко / N. Ivanechko

Анотація


Мета статті полягає у виявленні поведінкових моделей споживачів послуг
сфери розваг і відпочинку та їх циклічності. У статті висвітлено питання маркетингу під-
приємств сфери розваг і відпочинку, зокрема, поведінка споживачів, життєвий цикл послуги.
Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою
таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, система-
тизації та узагальнення, наукової абстракції, спостереження. Результати. Визначено ак-
туальні для сучасних підприємств сфери розваг і відпочинку поведінкові моделі споживачів
послуг та етапи життєвого циклу послуги. Здійснено аналіз відмінностей життєвого циклу
послуг від товару. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунто-
вано, що застосування поведінкових моделей покоління Х, покоління Y, покоління Z допоможе
розставити правильні пріоритети у формуванні конфігурації послуг. Основні наукові поло-
ження статті можна використовувати в маркетинговій практиці підприємств сфери розваг
та відпочинку.
Ключові слова: маркетинг, підприємства сфери розваг та відпочинку, теорія поколінь,
поведінкові моделі споживачів, життєвий цикл послуги.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.