РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

М. П. Балабан / M. Balaban, П. Ю. Балабан / P. Balaban

Анотація


Мета статті полягає у виявленні тенденцій розвитку роздрібної торгівлі в
умовах конкуренції. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань ба-
зується на діалектичному підході й загальнонаукових методах пізнання: аналізу та синтезу,
систематизації та узагальнення. Результати. Розглянуто зміни у структурі підприємств
роздрібної торгівлі України, забезпеченості населення торговельною площею. Проаналізо-
вано трансформаційні процеси в розвитку внутрішньої торгівлі в конкурентній економіці.
Практична значущість результатів дослідження. Основні наукові положення та пропози-
ції статті можна використовувати у практиці роботи підприємств та організацій роздрібної
торгівлі.
Ключові слова: роздрібна торгівля, магазини, дрібнороздрібна торговельна мережа, чи-
сельність підприємств, торговельні площі, роздрібний товарооборот.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.