ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВИЯВЛЕННЯ ІНСАЙДЕРІВ

В. А. Панченко / V. Panchenko

Анотація


Метою статті є побудова формалізованого представлення процесу виявлен-
ня інсайдерів у системі кадрової безпеки суб’єктів господарювання, яка ґрунтується на вико-
ристанні деякої сукупності критеріїв (ознак), за якими можна виявити інсайдерів, причетних
до витоку даних в організаціях. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті
завдань здійснено за допомогою загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу
та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Побу-
довано формалізацію виявлення інсайдерів у системі кадрової безпеки суб’єктів господарю-
вання, яка ґрунтується на використанні деякої сукупності критеріїв (ознак), за якими можна
виявити інсайдерів, причетних до витоку даних в організаціях. Це дозволило запропонувати
новий індикативний метод виявлення інсайдерів у системі кадрової безпеки суб’єктів гос-
подарювання, а також провести аналіз його застосування на прикладі типової організацій-
но-функціональної структури із зазначенням посадових категорій. Практична значущість
результатів дослідження. Визначено, що проблема внутрішньої кадрової безпеки суб’єктів
господарювання підприємницької діяльності повинна займати гідне місце у плані розвитку
підприємницької діяльності та отримувати всі необхідні ресурси (людські, організаційні, фі-
нансові та ін.) для впровадження, реалізації та дотримання вимог кадрової безпеки суб’єктів
господарювання.
Ключові слова: кадрова безпека, інсайдер, економічна безпека, суб’єкт господарювання.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.