ОБЛІК АКРЕДИТИВІВ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

В. А. Кулик / V. Kulyk

Анотація


Предметом дослідження статті є розрахунки з використанням акредитивів. Мета дослідження полягає у виявленні особливостей застосування чинного національного та міжнародного законодавства, що регулює правові аспекти розрахунків із використанням акредитивів, а також відображенні цих господарських операцій в обліку. Методика дослідження. У роботі використано загальнонаукові методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, конкретизація, абстрагування, метод історичного й логічного дослідження. Результати. У ході дослідження визначено види акредитивів та окремі аспекти бухгалтерського обліку розрахунків із використанням акредитивів залежно від їх виду. Практична значущість результатів дослідження. У результаті дослідження визначено особливості нормативно-правового регулювання розрахунків з акредитивами з урахуванням вимог національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Ключові слова: акредитив, бухгалтерський облік, нормативне регулювання, міжнародні стандарти фінансової звітності, розрахунки.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.