СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

В. Г. Горник / V. Gornik, В. І. Дармограй / V. Darmogray, В. М. Панасюк / V. Panasyuk

Анотація


Метою статті є характеристика змін соціальної сфери регіону під дією інфор-
матизації. Методика дослідження. У роботі використано загальнонаукові методи: аналіз,
синтез, індукція, дедукція, конкретизація, абстрагування, метод історичного й логічного до-
слідження. Результати. Теоретико-методологічну основу дослідження склали наукові праці
з теорії інформаційної економіки та наукові публікації вітчизняних і зарубіжних учених. Інфор-
матизацію соціальної сфери регіону розглянуто як процес перетворення соціально-економіч-
ної системи під дією технологічних факторів інформаційної економіки з метою оптимізації її
функціонування, підвищення якості життя населення і формування інформаційної свідомості.
Практична значущість результатів дослідження. Вплив інформатизації на економічну
сторону соціальної сфери регіону прослідковано через призму загальних та індивідуальних дій
інформатизації на структуру суб’єктів і процесів соціальної сфери регіону. У результаті ін-
форматизація дозволяє розширювати кордони діяльності суб’єктів соціальної сфери регіону,
трансформує відносини власності й підсилює конкуренцію, сприяє зростанню виробництва
та появі нових послуг, змінює базові процеси.
Ключові слова: інформатизація, соціальна сфера, регіон, трансформація, структура, зміни.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.