ТЕХНОСОЦІАЛЬНІ ТА ТЕХНОПРИРОДНІ СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Т. А. ДЕЙНЕКА

Анотація


Особливість сучасного прояву техносоціальних і техноприродних суперечнос-
тей пов’язана зі стрімким розвитком технологій, надактивним підкоренням людиною природи, кардинальними змінами безпосередньо у соціумі, що посилюється впливом глобалізації та інформаційної глобалізації, зокрема. У статті проведено аналіз суперечностей сучасної техніко-економічної парадигми, які виникають у суспільстві в техносоціальній і технопри-
родній сферах відносин і посилюються впливом інформаційної глобалізації. Суперечностям сучасного розвитку суспільства властивий ефект трикратної подвійності:1) поява нових технологій є одночасно чинником прогресу в суспільстві та суперечностей його розвитку;2) суперечності «людина – НТП – природа» походять від того, що суспільство є як причиноюїх посилення, так і засобом вирішення; 3) глобалізації, в умовах якої відбувається сучаснийрозвиток суспільства, притаманна двоєдина суперечлива сутність (глобалізація «по горизонталі» – зумовлена об’єктивно та глобалізація «по вертикалі» – керована). Суспільство може уникнути процесів деградації, якщо буде займатися розвитком соціально-економічної системи і спільної та узгодженої дії членів соціуму, використовуючи переваги інноватизації, інформатизації та мережевості як засобів та інструментів вирішення суперечностей сучасної техніко-економічної парадигми.

Ключові слова: техносоціальні суперечності, техноприродні суперечності, розвиток суспільства інформаційна глобалізація, техніко-економічна парадигма.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.