МЕХАНІЗМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК СТРАТЕГІЧНОГО ФАКТОРА РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Н. Ю. КУБІНІЙ, В. В. КУБІНІЙ, С. М. МОШАК, Т. В. ТЕЛИЧКО

Анотація


Предметом цього дослідження є механізми посилення людського потенціалу регіону, які забезпечують формування конкурентних переваг. Метою статті є обґрунтування основних важелів посилення дії людського потенціалу регіону та побудова дерева стратегічних завдань його активізації. У статті доведено, що реалізувати цілі розвитку людського потенціалу в регіоні області можна, виконавши такі стратегічні завдання, як розвиток компонентної будови людського потенціалу, впровадження механізмів його активізації та застосування відповідної методичної бази контролінгу. Завдання розвитку компонентів людського потенціалу полягає в посиленні трудового, креативного, та інших видів стратегічних сил, які є елементами системи людського потенціалу. До механізмів активізації людського потенціалу зараховано: вдосконалення техніко-технологічної політики, формування системи мотивації розвитку потенціалу ті інші. Завдання формування методичної бази сконцентровані на визначенні критеріїв розвитку людського потенціалу регіону, моніторинг яких у динаміці та порівняно з іншими регіонами є умовою прийняття стратегічних управлінських рішень.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.