ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Т. О. САЗОНОВА, А. О. КАСЯН

Анотація


Інновації, інноваційні технології виробництва та управління є рушійною силою економічного зростання як на мікро-, так і на макрорівні. При цьому особливу увагу доцільно приділити системі стратегічного управління з акцентом на інноваційність менеджменту підприємства. Мета статті – визначення характеру взаємозв’язку між інноваційною та стратегічною діяльністю сучасного підприємства та доведення необхідності його функціонування з використанням інноваційно-орієнтованого стратегічного підходу, забезпечення конкурентоспроможності підприємств, можливості їх виживання в сучасних складних економіко-політичних умовах господарювання серед іншого визначається інноваційною орієнтованістю стратегічного підходу до управління ними. Для управління підприємством необхідно застосовувати інноваційний і стратегічний підходи задля отримання синергічного ефекту.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.