№ 2(71) (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Економіка й управління національним господарством

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ
Т. А. КОСТИШИНА
СУТНІСТЬ І ОЗНАКИ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
М. Є. РОГОЗА, К. Ю. ВЕРГАЛ
КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ НА РИНКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
А. В. СЕРЖУК
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ: АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНО- МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ
Л. В. СИНИЦЯ
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ТУРИЗМУ
Н. О. САГАЛАКОВА
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В СИСТЕМАХ В2В І В2С
І. В. БОЙЧУК
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: ПРОБЛЕМИ, РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
З. В. ЮРИНЕЦЬ, О. В. МАКАРА
РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ У КВАЛІМЕТРІЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
О. В. БЕРВЕНО
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ УСКЛАДНЕНОЇ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
А. Л. ФЛЕГАНТОВА
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯПОНІЇ
І. О. ГАЙДА
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
В. Ю. ПЕТРИНКА

Економіка й управління підприємством

АНАЛІЗ І ОЦІНКА БЕЗПЕКИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
В. О. ТАЛАЛАЄВ, В. І. ТЕРЕХОВСЬКА
МАТРИЧНИЙ МЕТОД ВИБОРУ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Н. С. КРАСНОКУТСЬКА, Р. С. ТИХОНЧЕНКО
ДИСТРИБ’ЮТОРСЬКИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
Л. М. ШИМАНОВСЬКА-ДІАНИЧ, Т. Є. ІЩЕЙКІН
МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Г. Л. МОНАСТИРСЬКИЙ
МОТИВАЦІЙНІ ОСНОВИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
О. В. ТУЖИЛКІНА
Аналiз факторiв, що зумовлюють планування i реалiзацiю комунікаційної полiтики під- приємств промисловостi будiвельних матерiалiв.
А. Ю. БЕРДІН
СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
О. М. ШУПЛАТ
СУТНІСТЬ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
П. О. БЕГМА

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ЕЛЕКТРОННИМИ ГРОШИМА В УКРАЇНІ
В. А. КУЛИК

Фінанси, банківська справа та страхування

ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Р. А. КРАМЧЕНКО

Освітня діяльність

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА
І. С. КОЧАРЯН