Інформація про автора

Іващенко, О. Д., Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

  • № 1(73) (2015) - ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ
    Результат моніторингу екологічної безпеки сільськогосподарських культур при підвищеному вмісті фторидів у грунтах біогеохімічної провінції на прикладі Полтавської області.
    The results of ecological security monitoring of agricultural plantings
    Анотація