РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЗБАГАЧЕННЯ СОУСІВ ЕМУЛЬСІЙНОГО ТИПУ ДІЄТИЧНИМИ ДОБАВКАМИ

М. І. Погожих, Т. М. Головко, О. Г. Дьяков

Анотація


Макро- та мікроелементи необхідні людині в будь-якому віці. Недостатнє надходження їх у дитячому та юнацькому віці негативно впливає на фізичний розвиток, захворюваність, успішність, сприяє поступовому розвитку порушень обміну і в кінцевому підсумку перешкоджає формуванню здорового покоління. Тривалий і глибокий дефіцит мікронутрієнтів може стати причиною тяжких захворювань і навіть смерті. Метою статті є розробка технології збагачення дієтичними добавками соусів емульсійного типу. Методика дослідження. У процесі досліджень застосовано стандартні методи визначення органолептичних, фізико-хімічних показників якості та аналіз методом ядерного магнітного резонансу (ЯМР). Результати. У статті представлено результати органолептичних показників якості соусів емульсійного типу. Визначено фізико-хімічні показники розробленої продукції, а саме: стійкість емульсії, кислотність, вміст жиру та сирого протеїну. Методом ЯМР було визначено вплив добавок на властивості води в соусах емульсійного типу. Висновки. Одержані характеристики розробленої дієтичної добавки свідчать про доцільність її використання.
Ключові слова: дієтичні добавки, соуси емульсійного типу, органолептичні показники якості, ядерний магнітний резонанс.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.