№ 2(98) (2020)

Зміст

Economics and Enterprise Management

ВИКОРИСТАННЯ SWOT- І PEST-АНАЛІЗІВ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-1
PDF
О. О. Нестуля / O. Nestulya, Н. С. Педченко / N. Pedchenko
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР У ТОРГІВЛІ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-2
PDF
К. Ю. Вергал / K. Verhal
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕРЕЖЕВОГО РИТЕЙЛУ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-3
PDF
В. В. ЛІСІЦА / V. Lisitsa

Economics and management of national economy

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-4
PDF
Л. В. СТЕПАНОВА / L. Stepanova, О. В. ТУЖИЛКІНА / O. Tuzhilkina
РОЛЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЦЕСАХ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ ОТГ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-5
PDF
А. Р. Беля / A. Belia

Economy of the services sector

ЩАСТЯ ЯК ОБ’ЄКТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ТУРИЗМОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ ПАРАДИГМІ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-6
PDF
Г. П. Скляр / G. Skliar, Л. В. Дробиш / L. Drobysh

Marketing and Entrepreneurship

МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ТОВАРІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-7
PDF
В. В. Нехай / V. Nekhay
НЕЙРОМАРКЕТИНГ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-8
PDF
Н. В. Карпенко / N. Karpenko, М. М. Іваннікова / M. Ivannikova
ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-9
PDF
Н. І. Яловега / N. Yalovega, А. М. Захаренко-Селезньова / A. Zakharenko-Seleznyova