ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕРЕЖЕВОГО РИТЕЙЛУ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-3

В. В. ЛІСІЦА / V. Lisitsa

Анотація


Метою статті є обґрунтування сучасних трендів розвитку мережевого ритейлу з урахуванням особливостей його функціонування в Україні в період пандемії COVID-19. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації, порівняння та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Проведений ретроспективний аналіз дозволив визначити вплив макроекономічних чинників на розвиток мережевого ритейлу докарантинного періоду та в період дії обмежень, пов’язаних із пандемією COVID-19. Запропоновано й обґрунтовано сучасні тренди розвитку мережевого ритейлу з урахуванням особливостей його функціонування в Україні в період пандемії COVID-19, серед яких виокремлено такі: споживчий досвід та споживча поведінка, розвиток омніканальності, застосування digital-технології у процесі обслуговування покупців, залучення потенційних покупців та утримання існуючих. Визначено, що пандемія змінила традиційні бізнес-процеси мережевого ритейлу. У процесі дослідження встановлено, що суттєво зростає конкурентоспроможність тих ритейлерів, які розвивають концепцію омніканальності, мають налагоджений ланцюг поставок, ефективно управляють взаємовідносинами з постачальниками, застосовують технології, пов'язані з використанням Big Data, використовують аналітику для динамічного ціноутворення, прогнозування попиту та дослідження купівельної аудиторії, підвищують ефективність операційних процесів. Запропоновано напрями вдосконалення мережевого бізнесу в Україні за умов впливу пандемії, зокрема, визначено необхідність удосконалення взаємодії з органами державного та місцевого управління щодо ефективної співпраці за наявних умов, оптимізації бізнес-процесів, що пов’язані з функціонуванням ланцюга виробництво–продаж, управлінням товарними запасами, постачальниками, ціновою стратегією, організацією доставки й роботою складських приміщень, оперативно забезпечувати безпеку співробітників та покупців, запроваджувати нові протоколи роботи. Практична значущість результатів дослідження. Запропоновані рекомендації спрямовані на визначення нових можливостей для відновлення зростання українського мережевого ритейлу в реаліях пандемії COVID-19 та поточної економічної ситуації.

Ключові слова: мережевий ритейл, пандемія, адаптація, споживча поведінка, омніканальність, бізнес-процеси.

ПОСИЛАННЯ

1. Матеріали сайта Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 07.06.2020). – Назва з екрана.

2. Панюкова В. В. Эволюция розничной торговли и формирование ее интегрирующей роли в ХХI веке : монография / В. В. Панюкова. – Москва : Креативная экономика, 2017. – 194 с.

3. Лаборатория ритейла. Выпуск 1. Потребитель будущего [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pltf.ru/2019/11/26/laboratorijaritejla/ (дата звернення: 28.05.2020). – Назва з екрана.

4. Аналітика Nielsen: як змінилися продажі різних груп товарів у період карантину в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ua-retail.com (дата звернення: 17.05.2020). – Назва з екрана.

5. У 2020 році тенденція зростання доходів українців припиниться, підвищення зарплат малоймовірне [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dyvys.info/2020/06/24/u-2020-rotsi-tendentsiya-zrostannya-dohodivukrayintsiv-prypynytsya-pidvyshhennyazarplat-malojmovirne-nbu/ (дата звернення: 27.05.2020). – Назва з екрана.

6. Коронавирус и FMCG-тренды в Р оссии: новая реальность и новые возможности [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://roscongress.org/materials/koronavirus-i-fmcg-trendy-v-rossii-novayarealnosti-novye-vozmozhnosti/ (дата звернення: 26.05.2020). – Назва з екрана.

7. COVID-19 Accelerated E-Commerce Growth ‘4 To 6 Years’ [Еlectronic source] – Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/ johnkoetsier/2020/06/12/covid-19-accelerated-ecommercegrowth-4-to-6-years/#7d0ddc03600f (accessed: 13.06.2020). – Screen title.

8. Лаборатория ритейла. Выпуск 5. Продуктовый рынок России в ожидании перемен [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pltf.ru/2020/06/17/laboratorija-ritejlavypusk-5/8/ (дата звернення: 26.05.2020). – Назва з екрана.

9. Нові умови буття українського ритейлу та дистриб’юторів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://trademaster.ua/articles/313132 (дата звернення: 28.05.2020). – Назва з екрана.

10. Карантин vs бізнес: як діяти в епоху обмежень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mind.ua/publications/20208709-karantin-vs-biznes-yak-diyati-v-epohuobmezhen (дата звернення: 01.06.2020). – Назва з екрана.

11. Как технологии помогают ритейлу в период пандемии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vc.ru/trade/134458-kak-tehnologii-pomogayut-riteylu-v-periodpandemii  (дата звернення: 28.05.2020). – Назва з екрана.

Опубліковано: 2020-12-17


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.