ЩАСТЯ ЯК ОБ’ЄКТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ТУРИЗМОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ ПАРАДИГМІ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-2-6

Г. П. Скляр / G. Skliar, Л. В. Дробиш / L. Drobysh

Анотація


Мета статті полягає в огляді багатоаспектного трактування поняття «щастя подорожувальника» в міждисциплінарних туризмологічних дослідженнях у постнекласичній парадигмі. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення. Результати. Апробовано використання постнекласичних підходів у міждисциплінарних туризмологічних дослідженнях категорії «щастя». Досліджено проблему пізнання щастя науковцями різних наукових шкіл та галузей знань. Окреслено внесок науковців у вирішення актуальної наукової проблеми щодо розуміння сутності туризму як науки про щастя людини в постнекласичній парадигмі. З’ясовано, що прикладні людиномірні наукові дослідження туризму вимагають подальшого поглиблення розуміння сутності категорії «щастя». Указано на необхідність осучаснення основних наукових підходів до визначення категорії «щастя» та поняття економіки щастя як основи формування ефективних економік світу через призму розвитку туристичної сфери. Міждисциплінарний вектор туризмологічних досліджень дозволяє визначити роль подорожувальника в подальшому розвитку сфери туризму. Однак дискусійним залишається питання щастя подорожувальника. Тому з розвитком туристичної галузі більше уваги має приділятися визначенню впливу туризму на людину, на її щастя в подорожі. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано актуальність міждисциплінарних туризмологічних досліджень поняття «щастя подорожувальника» та використання постнекласичних підходів дослідження туризму. Це дає можливість визначити важливу роль особистості подорожувальника в розвитку туризму. Основні наукові положення дослідження доцільно використати під час теоретичного аналізу сучасного стану й перспектив подальшого розвитку прикладних людиномірних наукових досліджень туризму.

Ключові слова: щастя, подорожувальник, туризм, міждисциплінарний підхід, постнекласична парадигма.

ПОСИЛАННЯ

1. Скляр Г. П. Міждисциплінарний підхід в постнекласичних наукових дослідженнях туризму / Г. П. Скляр, Л. В. Дробиш, І. Р. Прокопенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. – 2019. – № 1 (92). – С. 108–115.

2. Гладкий О. В. Туризм як наука про щастя в постнекласичній парадигмі / О. В. Гладкий // Матеріали методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару «Щастя в подорожах: реактуалізація духовно-творчої спадщини і дозвіллєвих практик мандрівного філософа-богослова Г. С. Сковороди» (03 грудня 2019 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 3–9.

3. Миронов Ю. Б. Онтологічна універсальність та індивідуальність щастя секулярної доби / Ю. Б. Миронов, М. М. Логвин // Матеріали методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару «Щастя в подорожах: реактуалізація духовно-творчої спадщини і дозвіллєвих практик мандрівного філософа-богослова Г. С. Сковороди» (03 грудня 2019 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 82–90.

4. Філософський енциклопедичний словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf.15 (дата звернення: 03.06.2020). – Назва з екрана.

5. Животенко В. О. Розвиток сучасного суспільства: економіка щастя та туризм / В. О. Животенко // Матеріали методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару «Щастя в подорожах: реактуалізація духовно-творчої спадщини і дозвіллєвих практик мандрівного філософа-богослова Г. С. Сковороди» (03 грудня 2019 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 77–82.

6. Сковорода Г. Розмова п’яти мандрівників про істинне щастя в житті / Г. Сковорода // Україна: філософський спадок століть – Хроніка 2000. – Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2000. – С. 323–332.

7. Вислободська Г. П. Розвиток туристичної галузі в контексті економіки щастя / Г. П. Вислободська // Матеріали методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару «Щастя в подорожах: реактуалізація духовно-творчої спадщини і дозвіллєвих практик мандрівного філософа-богослова Г. С. Сковороди» (03 грудня 2019 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2020. – C. 53–59.

8. Кушнір Л. П. Інноваційні види туризму, їх виникнення та розвиток / Л. П. Кушнір, Р. М. Лозинський // Матеріали методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару «Щастя в подорожах: реактуалізація духовно-творчої спадщини і дозвіллєвих практик мандрівного філософа-богослова Г. С. Сковороди» (03 грудня 2019 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 19–25.

9. Козюра І. В. Європейські студії Григорія Сковороди / І. В. Козюра // Матеріали методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару «Щастя в подорожах: реактуалізація духовно-творчої спадщини і дозвіллєвих практик мандрівного філософа-богослова Г. С. Сковороди» (03 грудня 2019 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 9–19.

10. Лиман С. І. Науковий туризм земляків Г. С. Сковороди у другій та третій чверті ХІХ ст.: подорожі Німеччиною та Австрійською імперією / С. І. Лиман // Матеріали методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару «Щастя в подорожах: реактуалізація духовно-творчої спадщини і дозвіллєвих практик мандрівного філософа-богослова Г. С. Сковороди» (03 грудня 2019 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 25–44.

11. Скляр Г. П. Феномен ринкової сакралізації особистості Г. С. Сковороди у топохроні туристичної дестинації / Г. П. Скляр, М. М. Логвин // Матеріали методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару «Щастя у подорожах: реактуалізація духовно-творчої спадщини і дозвіллєвих практик мандрівного філософа-богослова Г. С. Сковороди» (03 грудня 2019 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 46–55.

12. Мовчан М. М. Проблема страху у філософа-мандрівника Г. Сковороди / М. М. Мовчан // Матеріали методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару «Щастя в подорожах: реактуалізація духовно-творчої спадщини і дозвіллєвих практик мандрівного філософа-богослова Г. С. Сковороди» (03 грудня 2019 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 90–95.

Опубліковано: 2020-12-17


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.