БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПРОДУКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЕКОНОМІЧНИХ ВИГОД

С. М. ДЕНЬГА

Анотація


У бухгалтерському обліку моделюються процеси використання активів підприємства й отримання ним економічних вигод унаслідок цих процесів. Наукових досліджень обліку економічних вигод немає. Недослідженість цієї проблеми і зумовила актуальність визначення сутності економічних вигод, які продукує підприємство, і проблем бухгалтерського відображення цих процесів. Встановлено, що слід розрізняти такі бухгалтерські моделі продукування економічних вигод: руху грошових коштів підприємства, приросту активів (чистих активів) і визначення сукупного доходу. Доцільно у пасиві балансу вказувати не лише основні суми зобов’язань перед зацікавленими сторонами, а й нараховані на їх користь економічні вигоди. Також доцільно вважати економічною вигодою, отриманою в процесі господарювання окремого СГД, усі елементи створеної доданої вартості. Ключові слова: економічні вигоди, чистий рух грошових коштів, сукупний дохід, приріст чистих активів, зацікавлені сторони.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.