Інформація про автора

Бірта, Габріела Олександрівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувачка кафедри товарознавства продовольчих товарів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна

  • № 1(52) (2011) - ТОВАРОЗНАВСТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
    М’ясна продуктивність великої рогатої худоби та фактори, що її визначають
    Анотація  PDF