Біотехнологія виробництва та методи консервування березового соку лікувально-профілактичного призначення та напоїв на його основі
Biotechnology of production and methods of preserving birch sap medicinal purposes and napedowy its basis

Н. В. Рогова, С. С. Рибакова

Анотація


Досліджені особливості дисліпідемії та інших метаболічних, клініко-біохімічних параметрів у пацієнтів із метаболічним синдромом. Визначення мікробної активності розроблених видів продукції відносно умовно-калогенних мікроорганізмів. Вивчена ефективність запропонованої диференційованої терапії із застосуванням збродженого березового соку. Визначені антимікробні активності стерилізованих купажованих соків. У ході дослідження було підтверджено доцільність застосування збродженого березового соку.

Ключові слова: березовий сік, лікувальні властивості, мікробна активність, біотрансформоване сусло, ферментовані напої, молочна кислота.

Summary. Biotechnology of juices and beverages of prophylactic using. Experimental particularities of displimedia and other metabolically, clinic – biochemical parameters of MS patients also studied effectively of proposed differential therapy with application of fermented birch juice. There given the results antimicrobial activity of sterilized coupaged juices.

Keywords: birch juice, medicinal feature, microbial activity, biotransformiroetsa wort, fermented drinks, lactic acid.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.