АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ОДЕРЖАННЯ ДОБАВОК ДІЄТИЧНИХ СЕЛЕН-БІЛКОВИХ

М. П. Головко / N. Holovko, Т. М. Головко / T. Holovko, В. Г. Применко / V. Prymenko

Анотація


Метою дослідження є обґрунтування параметрів технологічного процесу виробни-
цтва добавок дієтичних селен-білкових (ДДСБ) «Сивоселен Плюс» та «Неоселен». Дослідження
виконано за методикою титрування маточних розчинів дисульфідом натрію з подальшою оброб-
кою отриманих результатів статистичними методами. Визначено оптимальні технологічні па-
раметри синтезу ДДСБ «Сивоселен Плюс» та «Неоселен», збагачених на біоорганічні сполуки Se
та його наночастки. Установлено характер взаємодії між амінокислотними залишками сироват-
кових білків та аніонами селенових солей. Наведено аналіз кінетичних процесів під час одержання
дієтичних добавок. Отримані в ході досліджень закономірності дозволили визначити оптимальні
технологічні параметри синтезу ДДСБ «Сивоселен Плюс» та «Неоселен», збагачених
на біоорга-
нічні сполуки Se та його наночастки. Під час одержання ДДСБ «Неоселен» та «Сивоселен Плюс»
мають місце, переважно, окисно-відновні реакції між амінокислотними залишками сироваткових
білків та аніонами селенових солей. Установлено, що 26,7 % Se в ході отримання ДДСБ виділяєть-
ся в елементному стані. Ще 39 % від загальної кількості Na2SеO3 перетворюється на інші сполуки
селену, відновлення яких триває до утворення селеноцистеїнсульфідів. Це додатково підтверджує
можливість використання вищезазначених ДДСБ у технології оздоровчої продукції.
Ключові слова: добавка дієтична селен-білкова (ДДСБ), селен, амінокислота, білок.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.