АНАЛІЗ СЕНСОРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ДЕСКРИПТИВНОГО МЕТОДУ

В. О. Назаренко, А. П. Кайнаш, Н. О. Офіленко

Анотація


Предметом дослідження є органолептичні властивості плавлених сирів провідних вітчизняних виробників. Мета дослідження полягає у проведенні порівняльного аналізу сенсорних характеристик плавлених сирів українського асортименту. Методика дослідження. Для визначення сенсорних показників використано стандартні органолептичні методи дослідження та дескриптивний (профільний) метод. Результати. Виявлено, що позитивні складові смаку, запаху й консистенції загалом переважають негативні в усіх досліджених плавлених сирах. Проте, ступінь вираженості як позитивних, так і негативних складових сенсорних показників різниться залежно від виду продукції та торгової марки. Висновки. Доведено доцільність застосування методу профілювання для виявлення складових поліпшення або погіршення сенсорних показників із метою підвищення якості плавлених сирів. Дослідження показали, що існують певні проблеми щодо дотримання технології виробництва плавленого сиру, контролю якості й, зокрема, сенсорних показників.
Ключові слова: органолептичні властивості, сенсорні характеристики, балова оцінка, дескриптори, дескриптивний метод.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.