МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ (на материале русского и болгарского языков)

Г. Н. Гочев

Анотація


У статті проаналізовано поняття «еквівалентність», яке позначає «рівнозначність», що майже не спостерігається ні на рівні міжмовних лексико-семантичних відповідностей, ні на рівні одиниць перекладу. Виявлено універсальні лексичні характеристики, властиві членам міжмовних еквівалентних пар і рядів як мовним знакам. Установлено, що еквіваленти – це семантично співвідносні одиниці, яким властива подібність на рівні класів і родо-видових відносин. Вони «прив’язані» до родо-видової мікросистеми й залежно від цього виокремлюють: а) еквівалентні інваріанти, що відображають родо-родові або видо-видові відносини; б) еквівалентні варіанти, що відображають родо-видові відносини. Ступінь змістової спільності різний. Ключові слова: еквівалентність, інваріантні й варіантні міжмовні еквіваленти, лексична одиниця, міжмовна комунікація, родо-видові відносини, семантичний обсяг, семантичний ряд, семантичні компоненти, трансформація.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.