Надсилання статей

Для участі у формуванні журналу необхідно подати:

• електронний варіант статті, оформлений відповідно до наведених нижче вимог (див. вимоги до наукових статей http://journal.puet.edu.ua/files/requires_en.pdf), у якому остання сторінка повинна бути продубльована, підписана авторами статті та відсканована;

• скан-копію рецензії доктора наук, де, крім підпису рецензента, обов’язково вказуються його прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада, місце роботи, напрямок його наукових досліджень. Підпис повинен бути затверджений вченим секретарем або відділом кадрів організації (не обов’язково для докторів наук);

• заявку на розміщення статті, де вказуються відомості про авторів трьома мовами (українською, російською, англійською) (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон, електронна адреса для листування та адреса для надсилання авторського примірника). Також додатково надсилається скан-копія заявки на розміщення статті, з підписом автора (авторів), який повинен бути затверджений вченим секретарем або відділом кадрів організації;

• Електронну копію платіжних документів (оплата здійснюється після прийняття позитивного рішення щодо друку статті). Реквізити для оплати повідомляються після підтвердження, що стаття прийнята до друку.


Подані авторами статті будуть розглядатись лише після подачі повного пакету супровідних документів.