№ 1(79) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Economics and management of national economy

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ PDF
М. П. Балабан, П. Ю. Балабан
СУЧАСНИЙ СТАН ПРИВАТНИХ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ PDF
Д. С. Пісоцька, О. М. Момот
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ У НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ PDF
Т. А. Оніпко

Economics and Enterprise Management

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. Ю. Амосов
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ДО СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Л. В. Синиця
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. І. Перебийніс, О. Г. Захарченко
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ ТА СВІТУ PDF
Ю. Б. Баглюк
СУЧАСНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Н. Й. Радіонова
ПОЛІПШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЇХ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ю. О. Швець, О. В. Гадзіковська
ШЛЯХИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
О. В. Лясковець

Economic theory and the history of economic notion

ГЕНЕЗА КОНЦЕПЦІЙ ТЕОРІЇ ІННОВАЦІЙ ТА НАУКОВІ УЯВЛЕННЯ ПРО ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF
Н. М. Краус, К. М. Краус
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ PDF
С. А. Дегтярьова, В. В. Похилюк

Accounting, analysis and auditing

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: НА ШЛЯХУ ДО ПРОЗОРОСТІ PDF
Л. В. Чижевська

Finance, banking and insurance

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. В. Карцева
МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF
Л. В. Левченко, О. В. Гасій
КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ І ВИДІВ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ PDF
О. П. Лугівська, Л. А. Лугівська

Demography, labor economics, social economics and politics

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ю. О. Клочко, Т. О. Гусаковська, Н. Г. Сікєтіна

Economy of the services sector

ТУРИЗМ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОКУСІ ДОСЯГНЕНЬ І НОВИХ ПЕРСПЕКТИВ PDF
А. В. Шевчук
УДОСКОНАЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Г. П. Скляр, Л. В. Дробиш, Л. І. Вишневецька

Educational activities

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА PDF
В. А. Кулик