ПОЛІПШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЇХ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ю. О. Швець, О. В. Гадзіковська

Анотація


Мета статті полягає у виявленні впливу інноваційної діяльності на поліпшення використання та збереження ресурсів сільськогосподарських підприємств. Статтю присвячено дослідженню ефективності залучення інновацій в аграрному секторі з метою збереження ресурсів. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Розроблено напрями активізації інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств, сформовано перспективи розвитку інноваційної діяльності як засобу збереження ресурсів. У сучасних умовах енергозалежності України найбільш доцільним напрямом залучення інновацій, на наш погляд, є вироблення електроенергії з біомаси. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що будівництво нових біогазових станцій в Україні дозволить знизити рівень використання ресурсів і підвищити рентабельність сільськогосподарських підприємств. Основні наукові положення статті можна використовувати у практиці сільськогосподарських підприємств.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційний процес, інноваційний потенціал, інноваційний розвиток, сільськогосподарське підприємство, ресурсозбереження, біогазова станція.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.