ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Г. Є. ЯМНЕНКО

Анотація


Мета статті – визначити особливості взаємозв’язку між інноваційною діяльністю та конкурентними перевагами підприємства. Визначено конкурентні переваги, пов’язані з інноваційною діяльністю. Обґрунтовано, що утримання стійкої конкурентної позиції на ринку залежить від визначення та підтримання ключових чинників успіху. Запропоновано основні етапи забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі використання його інноваційних можливостей. Показано, що тільки розвиваючи існуючі та формуючи нові
конкурентні переваги підприємство зможе досягти бажаного стану конкурентоспроможності у сучасних реаліях. Для забезпечення конкурентоспроможності підприємств пропонується
формувати ефективну конкурентну стратегію, широко використовуючи інноваційні рішення
на основі знань. Основою конкурентних переваг слід вважати процес стимулювання інновацій.

Ключові слова: інноваційна діяльність, знання, конкурентоспроможність підприємств,
конкурентні переваги.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.