РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

В. В. КАРЦЕВА

Анотація


Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретичних основ формування, функціонування та розвитку системи пенсійного забезпечення України з метою підвищення рівня соціальної підтримки найменш захищених верств населення. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. У результаті проведеного дослідження показано взаємозв’язок між поняттями «соціальна політика» та «пенсійне забезпечення». Сформовано авторське бачення функціонування рівнів пенсійного забезпечення в нашій державі. Обґрунтовано, що під час реформування системи пенсійного забезпечення необхідно забезпечити гармонізацію її складових для підтримки фінансової стійкості Пенсійного фонду. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано доцільність формування трирівневої системи пенсійного забезпечення в Україні та визначено переваги й недоліки кожного рівня. Основні наукові положення статті можна використовувати у практиці реформування системи пенсійного забезпечення.
Ключові слова: система пенсійного забезпечення, пенсійне забезпечення, соціальна політика, трирівнева система пенсійного забезпечення.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.