ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ

С. В. ІВАНОВ, М. Є. РОГОЗА, О. К. КУЗЬМЕНКО

Анотація


Метою статті є вивчення досвіду провідних зарубіжних країн щодо створення, діяльності й підтримки обслуговуючої кооперації як одного з основних механізмів сталого розвитку сільської місцевості та економіки країни. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань базується на діалектичному підході та загальнонаукових методах пізнання. Результати. Проаналізовано стан обслуговуючої кооперації в аграрному секторі зарубіжних країн. Наведені специфічні та найхарактерніші риси сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовано необхідність становлення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні як механізму розвитку сільських територій.
Ключові слова: кооперація, сільськогосподарська кооперація, сільськогосподарська обслуговуюча кооперація, розвиток села.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.