ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ВЕБ-РЕСУРСІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

А. М. ГАФІЯК, С. В. КРОПИВНИЦЬКИЙ

Анотація


Важливість і необхідність упровадження веб-технологій у сферу освіти зазна-
чено в низці нормативних документів. Сьогодні управлінське рішення в освіті ґрунтується
на новітніх методологічних розробках та унікальних особливостях освітніх систем кожної
країни. Зміни функцій системи управління є визначною умовою для переходу до модернізації
інформаційних систем. Мета статті: проаналізувати використання автоматизованих веб-
ресурсів для забезпечення якості освітніх послуг; визначити шляхи вдосконалення існуючого
інформаційного забезпечення системи управління якістю освітніх послуг; розробити веб-
ресурс для забезпечення якості освітніх послуг. Вирішення поставлених у статті завдань
здійснено за допомогою таких методів: логічного й порівняльного аналізу; групування. Роз-
роблена інформаційна система містить модель самої системи, алгоритми її роботи, обрану
платформу реалізації, створену схему даних системи, гнучкий та інтуїтивно зрозумілий
інтерфейс користувача, що забезпечує наочне та тривале спостереження за показниками
діяльності кафедр, а також допоможе у визначенні основних завдань і напрямів роботи, роз-
витку освітньої діяльності. Освітні веб-ресурси повинні мати високий рівень виконання,
належне художнє оформлення, характеризуватися повнотою матеріалу, забезпечувати
якість методичного інструментарію і технічного виконання, відповідати дидактичним прин-
ципам логічності й послідовності викладу даних. Отже, розробка та використання автома-
тизованих веб-ресурсів може суттєво поліпшити якість надання освітніх послуг.
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційна система, веб-ресурс, програмні
засоби.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.