ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ФОНДОВОГО РИНКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЗДІЙСНЕННЯ БІРЖОВИХ ОПЕРАЦІЙ

В. Л. Горбаневич / V. Horbanevich, А. Г. Драбовський / А. Drabovsky, П. В. Іванюта / P. Ivanyuta

Анотація


Мета статті полягає не лише в характеристиці фінансових інструментів,
які існують на фондовому ринку, але й у процесі оцінки їх інвестиційної дохідності на сучасно-
му етапі розвитку економічних відносин учасників біржових торгів. Методика дослідження.
Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових
і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, порівняння, узагальнення, спостере-
ження. Результати. Розроблено напрями щодо активізації та оптимізації торгових операцій
на фондовій біржі із застосуванням таких фінансових інструментів, як цінні папери, ф’ючерсні
контракти, облігації, а також сформованої моделі взаємовідносин об’єктів і суб’єктів біржових
операцій із застосуванням інформаційно-торгової системи  QUIK, що нададуть змогу досяга-
ти найбільший рівень дохідності шляхом проведення торгових операцій із вищезазначеними
фінансовими інструментами. Практична значущість результатів дослідження. У статті
обґрунтовано, що впровадження запропонованих заходів сприятиме отриманню додаткових
доходів учасниками фондового ринку шляхом емісії цінних паперів, активізації угод з операціями
за розрахунковими ф’ючерсними контрактами та за рахунок проведення ефективного хеджу-
вання фінансових інструментів під час здійснення біржових торгів. Тому основні наукові поло-
ження статті можна використовувати у практиці здійснення торгів на фондовому ринку.
Ключові слова: фондовий ринок, фінансові інструменти, цінні папери, акції, облігації,
ф’ючерсні контракти.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.