ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ДЛЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ

А. Ю. ЗЕЛІНСЬКИЙ

Анотація


Мета статті полягає в дослідженні існуючих підходів до класифікації трансакційних витрат, вивченні окремих груп і видів трансакційних витрат, розробці власної інклюзивної класифікації для цілей управління. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Розроблено класифікацію трансакційних витрат для цілей управління, яка, на відміну від уже існуючих, дозволить забезпечити дієвий облік, контроль та аналіз прийнятих управлінських рішень. Практична значущість результатів дослідження. У статті досліджено питання класифікації трансакційних витрат, проаналізовано підходи та розглянуто існуючі методики їх класифікації. Основні наукові положення статті можна використовувати у практиці виробничих та обслуговувальних підприємств.
Ключові слова: трансакційні витрати, класифікація трансакційних витрат, управління, критерії класифікації, види трансакційних витрат.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.