КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ І ВИДІВ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

О. П. Лугівська, Л. А. Лугівська

Анотація


Мета статті полягає в дослідженні підходів науковців щодо класифікації боргової політики держави та запропонуванні власних класифікаційних ознак, а також інтерпретуванні типізацію боргової політики держави на різних рівнях управління до сучасних умов функціонування фінансової системи України. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Запропоновано класифікацію типів і видів боргової політики держави. Визначено чотири групи класифікаційних ознак, які відображають підходи до розгляду категорії «боргова політика»: функціональні, економічні, фінансові та специфічні. Охарактеризовано відповідні типи й види боргової політики в кожній групі ознак. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що впровадження запропонованих критеріїв та підходів щодо класифікації боргової політики держави сприятиме ефективному управлінню державним боргом і формуванню власної боргової стратегії України. Основні наукові положення статті призначені для розробки законодавчо-нормативних актів та положень у сфері боргової політики України.
Ключові слова: фінансова політика, боргова політика, типи боргової політики, види боргової політики, державний борг, суб’єкти боргової політики.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.