ОКАЗІОНАЛЬНА ФРАЗЕОЛОГІЯ ТВОРУ СЕРГІЯ ЖАДАНА «МЕСОПОТАМІЯ»

І. Я. Глуховцева

Анотація


У статті проаналізовано фразеологізми твору С. Жадана «Месопотамія» з індивідуально-авторськими ознаками, виявлено особливості модифікацій стійких сполучень слів. Доведено, що художній дискурс С. Жадана поєднує концептуальний, вербальний і прагматичний складники, перший із яких висвітлює художню свідомість письменника, другий – словесне відтворення дійсності, третій – цілеспрямований вплив адресанта художнього тексту на читача. Оказіональний фраземікон С. Жадана позначений активізацією варіантів узусних стійких сполучень слів, а також уживанням модифікатів і трансформ. Ключові слова: ідіодискурс, модифікати, оказіональний, трансформи, узус, фраземікон, художній дискурс.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.