ОЦІННІ ОДИНИЦІ В ГАЗЕТНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Т. А. Коць

Анотація


статті проаналізовано семантико-стилістичну категорію оцінності в діахронному аспекті. Визначено центральні оцінні поняття в мові періодичних видань початку ХХ ст. Здійснено диференціацію мовних засобів в плані змісту і в плані вираження. У плані змісту розглянуто позитивнооцінні та негативнооцінні семантико-стилістичні одиниці мови. У плані вираження наголошено на імпліцитній та експліцитній формі вираження оцінності. Обґрунтовано доцільність вивчення історії літературної мови не як списків зібраної суспільно-політичної лексики, а як оцінних категорій, що охоплюють найрізноманітніший мовний матеріал. Визначено функціональні оцінні функції мовних одиниць на всіх мовних рівнях. Розглянуто емоційні, експресивні, а також нейтральні мовні одиниці, які виявляють оцінність у контекстуальних умовах. Наголошено на важливості впливу екстралінгвальних чинників на зміну шкали цінностей і їх відбиття в мові періодичних видань. Ключові слова: експліцитні одиниці, імпліцитні одиниці, негативнооцінні засоби, оцінні одиниці мови, позитивнооцінні засоби.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.