РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО МИРООСОЗНАНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ (на материале русского и французского языков)

И. А. Волошкина

Анотація


Об’єктивізація етнокультурного усвідомлення пізнавального світу крізь призму фразеології пов’язане з виявленням етнолінгвокультурного коду. У статті визначено поняття етнолінгвокультурного коду, який маніфестує найбільш значущі для народу морально-етичні, соціокультурні цінності. Він виявляється не тільки на рівні компонентного складу фразем, але й на смисловому рівні всього фраземного знака.
Проаналізовано процеси, які є основою формування, етнолінгвокультурного коду, з’ясовано його роль у моделюванні фразеологічної семантики, що відбиває в наївній картині світу етнокультурне усвідомлення. Ключові слова: етнолінгвокультурний код, етномовна картина світу, ім’я-символ, інтеріоризація, наївна картина світу, семіотизація, фраземний знак, фразеологічна семантика, фразеологічний образ.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.