ФРЕЙМОВІ МОДЕЛІ АФІКСАЛЬНИХ ПРИКМЕТНИКІВ В АНГЛОМОВНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ

В. І. Воскобойник

Анотація


У статті досліджено фреймові моделі афіксальних прикметників – англомовних економічних термінів – відповідно до класифікації С. Жаботинської. Проаналізовано афіксальні прикметники, які функціонують в англомовній економічній терміносистемі, співвідносні з чотирма фреймовими моделями: акціональною, предметною, компаративною й посесивною. З’ясовано, що кожний тип фрейму представлений відповідними ад’єктивними суфіксами й префіксами. Установлено, що кількісні, порівняльні, локативні, темпоральні, асоціативні та ін. взаємозв’язки між термінами моделюються в посесивну, компаративну, акціональну й предметну фреймові моделі. Розуміння цих моделей може допомогти спеціалістам структурувати економічні знання. Ключові слова: акціональний фрейм, англомовна економічна терміносистема, афіксальний прикметник, компаративний фрейм, посесивний фрейм, предметний фрейм, префікс, суфікс, термін.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.