Редакційний штат

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЗБІРНИКА

Головний редактор О. О. Нестуля, доктор історичних наук, професор, ректор Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ).

Заступники головного редактора М. Є. Рогоза, доктор економічних наук, професор, перший проректор; С.В. Гаркуша, доктор технічних наук, доцент, проректор з наукової роботи ПУЕТ.

Відповідальний редактор В.В. Карцева, доктор економічних наук, доцент ПУЕТ.

Відповідальний секретар Зінченко О.М., кандидат економічних наук, ПУЕТ.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ СЕРІЇ «ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ»

Н. Асалос, доктор економічних наук, професор Університету «Овідус», Румунія;

С. А.Башева, доктор економічних наук, професор Університету національного та світового господарства, Болгарія;

О. В. Березін, доктор економічних наук, професор ПУЕТ;

Д. Валенсія, доктор економічних наук, професор Університету «Овідус», Румунія;

Виноградова О.В., доктор економічних наук, професор Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

М. Гелашвілі, доктор економічних наук, доцент Сухумського державного університету, Грузія;

В. В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор ПУЕТ;

А. А.Джабборов, доктор економічних наук, професор Таджицького державного університету комерції, Таджикистан;

В. П. Дубіщев, доктор економічних наук, професор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

С. Б. Єгоричева, доктор економічних наук, професор ПУЕТ;

О. О. Ємець, доктор фізико-математичних наук, професор ПУЕТ;

В. В. Іванова, доктор економічних наук, професор ПУЕТ;

Н. В. Карпенко, доктор економічних наук, професор ПУЕТ;

Л.М. Колєчкіна, доктор фізико-математичних наук, професор ПУЕТ;

Б. Я. Кузняк, доктор економічних наук, професор Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка;

С. М. Лєбєдєва, доктор економічних наук, професор Білоруського торгово-економічного університету споживчої кооперації, Білорусія;

Ю.Г.Лисенко, доктор економічних наук, професор ПУЕТ;

В. І. Ляшенко, доктор економічних наук, професор ПУЕТ;

М. В. Макарова, доктор економічних наук, професор ПУЕТ;

А. А. Мамасидиков, доктор економічних наук, професор Університету економіки та підприємництва, Киргизія;

М. М. Мятовіч, доктор економічних наук, професор Готельно-освітнього центру Чорногорії, Чорногорія;

С. С. Ніколенко, доктор економічних наук, професор ПУЕТ;

С. А. Омурзаков, доктор економічних наук, професор Університету економіки та підприємництва, Киргизія;

І. П. Отенко, доктор економічних наук, професор Харківського національного економічного університету;

А. О. Пантелеймоненко, доктор економічних наук, професор ПУЕТ;

Н. С. Педченко, доктор економічних наук, професор ПУЕТ;

В. І. Перебийніс, доктор економічних наук, професор ПУЕТ;

Р. Расинська, доктор економічних наук, професор Академії готельного бізнесу та громадського харчування в Познані, Польща;

А. А. Роскладка, доктор економічних наук, доцент КНТЕУ;

О. Г. Сімеонов, доктор економічних наук, професор Університету національного та світового господарства, Болгарія;

Г. П. Скляр, доктор економічних наук, професор ПУЕТ;

Б. В. Сорвіров, доктор економічних наук, професор Гомельського державного університету ім. Ф.Скорини, Білорусія;

С. Д. Стоянов, доктор економічних наук, професор Університету національного та світового господарства, Болгарія;

Л. Такаландзе, доктор економічних наук, професор Сухумського державного університету, Грузія;

К. Ш. Токтомаматов, доктор економічних наук, професор Університету економіки та підприємництва, Киргизія;

С. Хабібов, доктор економічних наук, професор Таджицького державного університету комерції, Таджикистан;

Ф. І. Хміль, доктор економічних наук, професор Львівської комерційної академії, Львів;

М. Хубуа, доктор економічних наук, доцент Сухумського державного університету, Грузія;

О. В. Чернявська, доктор економічних наук, професор ПУЕТ;

Л. О. Шавга, доктор економічних наук, професор Кооперативно-торгового університету, Молдова;

М. М. Шаріпов, доктор економічних наук, професор Таджицького державного університету комерції, Таджикистан;

Л. М. Шимановська-Діанич, доктор економічних наук, професор ПУЕТ;

О. В. Шкурупій, доктор економічних наук, професор ПУЕТ;