Методичні підходи до визначення показників стабільності та зростання кластера підприємств харчової промисловості

puet1 Череп А. В., Т. В. Пуліна

Анотація


У цьому дослідженні пропонується методика для визначення показника стабільності та остання кластера підприємств харчової промисловост. Побудована матриця параметрів кластера у вигляді суми однорідних матриць параметрів підприємств що утворюють даний кластер. Обчислено показник стабільності фінансово-економічної діяльності підприємства і кластера в досліджуваному інтервалі років, а також показника зростання (спаду) цього параметра. Обчислено показник зростання, чисельне значення якого визначається як різниця показника ефективності останнього року досліджуваного інтервалу років, з його середнім значенням.
Ключові слова: підприємства харчової промисловості, метод кусочно-лінійної апроксимації, кластерний підхід.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.