ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАКРО- ТА МІКРОРІВНЯ

Є. М. РУДНІЧЕНКО

Анотація


Метою статті є дослідження впливу здоров’я населення на економічну безпеку держави та окремих суб’єктів господарювання. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Підкреслено актуальність досліджуваного питання в контексті формування системи національної безпеки. Проведено аналіз стану захворюваності та чисельності населення України за 2010–2015 рр. Визначено основні проблеми забезпечення здоров’я нації та визначено вимоги до персоналу сучасних підприємств з позиції безпекового підходу. Практична значущість результатів дослідження. Запропоновано заходи з підвищення рівня здоров’я населення та формування кадрового потенціалу на макро- та мікрорівні.
Ключові слова: здоров’я населення, національна безпека, економічна безпека, кадровий потенціал.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.