УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

І. П. МИКОЛАЙЧУК

Анотація


Метою написання статті є обґрунтування елементів системи бюджетування в управлінні фінансовою підсистемою підприємств споживчої кооперації. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення. Результати. У статті сформовано авторське бачення сутності системи бюджетування на основі узагальнення наукових підходів, визначено послідовність етапів організації системи бюджетування на підприємствах споживчої кооперації, обґрунтовано сутність бюджету та бюджетних регламентів, сформовано послідовність етапів організації системи бюджетування на підприємствах споживчої кооперації, розглянуто види операційних бюджетів у системі споживчої кооперації. Практична значущість результатів дослідження. Застосування запропонованої автором моделі бюджетування дасть змогу оцінювати ефективність діяльності системи споживчої кооперації у фінансовому аспекті.
Ключові слова: бюджетування, бюджетне управління, фінансове управління, управління фінансовою підсистемою, підприємства споживчої кооперації.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.