НЕКОМЕРЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ: СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ

С. А. ЦИГАНОВ

Анотація


Метою статті є виявлення сучасних тенденцій та чинників, що визначають динаміку, потенціал і перспективи розвитку різних форм некомерційного страхування на світовому фінансовому ринку. Методика дослідження. Методологічною базою дослідження є методи наукового пізнання, структурно-логічного та економічного аналізу. Результати. З’ясовано специфіку функціонування взаємних і кооперативних страхових організацій у контексті неприбутковості. Проаналізовано зарубіжний досвід діяльності названих організацій на світовому та найбільших регіональних міжнародних страхових ринках. Визначено роль міжнародних асоціацій взаємного й кооперативного страхування в об’єднанні некомерційних страховиків. Практична значущість результатів дослідження. Виявлено перспективи подальшого розвитку страхових товариств некомерційного типу та доцільність їх появи на вітчизняному ринку страхових послуг.
Ключові слова: світовий ринок страхових послуг, некомерційне страхування, спектр страхових послуг, Асоціація європейських кооперативів і взаємних страхових компаній, Міжнародна федерація кооперативів і товариств взаємного страхування.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.