ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗНИЖЕННЯМ ВИРОБНИЧИХ ЗАТРАТ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Н. Й. РАДІОНОВА

Анотація


Метою статті є розгляд особливостей управління зниженням виробничих затрат на виробничому підприємстві через класифікацію факторів, які обумовлюють оптимальність виробничих затрат та визначення алгоритму системного аналізу управління витратами виробничого підприємства. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Розроблено напрями підвищення ефективності роботи виробничих підприємств через управління виробничими затратами. В умовах тенденції до збитковості вітчизняних підприємств, найбільш прийнятним шляхом розвитку виробничого підприємства й покращення фінансових результатів є застосування комплексу заходів, які включають управління зниженням затрат. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що впровадження запропонованих заходів управління виробничими затратами сприятиме покращенню фінансового стану підприємства. Основні наукові положення статті можна використовувати у практиці виробничих підприємств.
Ключові слова: управління затратами, виробничі затрати, класифікація затрат, скорочення затрат, виробниче підприємство.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.