ФОРМАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ КВАЛІМЕТРИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

В. Ю. СТРІЛЕЦЬ / V. Strilets

Анотація


Метою статті є побудова алгоритму кваліметричного оцінювання кадрового забезпечення малого підприємства. Методика дослідження. Узагальнення наукових напрацювань дозволило визначити основні методи та критерії, що використовуються для оцінювання кадрового забезпечення малих підприємств. Запропоновано використання системно-інформаційної кваліметрії для оцінювання кадрового забезпечення. Результати. Визначено, що керівники малих підприємств мають володіти низкою персональних та професійних навичок і компетенцій (професійні навички, лідерські здібності, креативність та інноваційність, навички роботи в мережі, навички фінансового управління, маркетингу, керівництво створенням мереж, установлення цілей та управління часом). З метою забезпечення об’єктивності процедури оцінки професійних, ділових та особистісних якостей працівників, у досліджені запропоновано алгоритм кваліметричного оцінювання кадрового забезпечення малого підприємства. Практична значущість результатів дослідження. На відміну від алгоритмів, що існують, алгоритм кваліметричного оцінювання кадрового забезпечення є гнучким до змін у вимогах до набору персоналу та призначений до використання як інструмент індивідуального управління персоналом кожного підприємства.

Ключові слова: розвиток малого бізнесу, забезпечення розвитку малого бізнесу, мале підприємництво, кадрове забезпечення, оцінка трудових ресурсів, кваліметрія, кваліметричне оцінювання.

ПОСИЛАННЯ

1. Азгальдов Г. Г. О квалиметрии / Г. Г. Азгальдов. – Москва : Изд-во стандартов, 1973. – 172 с.

2. Александрова С. А. Кваліметрична оцінка як інструмент управління персоналом готелю / С. А. Александрова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2016. – № 3 (2). – С. 36–39.

3. Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу / В. Г. Андрійчук. – Київ : КНЕУ, 2013. – 779 с.

4. Григораш В. В. Кваліметричний підхід до експертного оцінювання навчально-виховного процесу / В. В. Григораш // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2014. – № 34 (87). – C. 141–146.

5. Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 06.04.2019). – Назва з екрана.

6. Камишин В. В. Системно-інформаційна кваліметрія узагальненої оцінки компетентності тих, хто навчається: управлінський аспект / В. В. Камишин // Педагогічний та психологічний досвід: освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – № 5 (36). – С. 49–52.

7. Кваліметрія в управлінні: гуманістичний контекст : навч. посіб. / [Г. А. Дмитренко, О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, В. В. Медвідь] ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка). – Київ : Видавництво «Аграрна освіта», – 2016. – 335 с.

8. Котельникова Ю. М. Кадрове забезпечення у підвищенні енергоефективності діяльності підприємств / Ю. М. Котельникова // Причорноморські економічні студії. – 2018. – № 18. – С. 201–218.

9. Мандрик О. Я. Характеристика структурних складників інтелектуально-кадрового забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства / О. Я. Мандрик // Торгівля, комерція, підприємництво. – 2011. – № 12. – С. 65–68.

10. Прикладні аспекти: кваліметрія. Системи обробки інформації / [О. Н. Величко, Т. Б. Гордіенко, А. А. Габер, Л. В. Коломиєць] // Збірник наукових праць. – 2015. – № 2 (127). – С. 115–117.

11. Чернушкіна О. О. Застосування методу кваліметрії для оцінювання діяльності працівників підприємства / О. О. Чернушкіна // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – № 4 (43). – 2010. – С. 178–181.

12. European Commission. Survey on the access to finance of enterprises: Analytical Report 2018 [Електронний ресурс. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/ docsroom/documents/ 32781 (дата звернення: 03.03.19). – Назва з екрана.

Опубліковано: 2019-12-13


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.