ОЦІНКА ВНЕСКУ ОСВІТИ У ФОРМУВАННЯ ОЗНАК СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

В. І. Усик / V. Usyk

Анотація


Мета статті полягає в аналізі структури міжнародних інтегральних індексів з акцентом на групі освітніх показників задля підтвердження внеску освіти саме у формування ознак сучасної економіки. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та порівняння, систематизації та узагальнення. Результатом дослідження є доведення факту впливу показників освіти на формування суттєвих ознак сучасної економіки знань. Детальний аналіз визнаних світовою спільнотою міжнародних рейтингів довів, що сфера освіти та науки відіграє важливе значення в соціально-економічному розвитку країн. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що науково-освітній вимір у міжнародних рейтингах займає від 10 до 33 % і є визначальним для вимірювання конкурентоспроможності країн або інших аспектів розвитку національних економік. Подальші результати дослідження полягатимуть в оцінці науково-освітнього виміру та його значення в економіці України, що дасть змогу зробити висновок про освітньо-науковий потенціал країни, про зміни, які відбулися у сфері освіти та науки протягом останніх років, і про ефективність освітньої політики.
Ключові слова: освіта, економіка, індекс, рейтингування, конкурентоспроможність, інноваційність, економіка знань.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.