БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

І. В. Гнидюк / I. Gnidyuk, О. В. Гайдей / O. Gaydеу

Анотація


Метою статті є аналіз стану та тенденцій розвитку бюджетного фінансу-
вання соціального забезпечення в Україні, визначення основних проблем s розроблення шляхів
його подальшого розвитку. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті за-
вдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження:
аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати.
У статті розглянуто економічну сутність, організацію та правові аспекти соціального за-
безпечення й захисту населення в Україні. Проаналізовано ситуацію, що склалася у сфері видатків державного та місцевих бюджетів на соціальний захист і соціальне забезпечення за
останні роки, та визначено основні проблеми в цій сфері. Розглянуто пріоритетні напрями
забезпечення фінансування соціального захисту громадян за рахунок коштів державного й
місцевих бюджетів. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрун-
товано, що впровадження запропонованих заходів може сприяти збільшенню бюджетного фі-
нансування соціального забезпечення.
Ключові слова: соціальне забезпечення, соціальний захист, державний бюджет, видатки
бюджетів, місцевий бюджет, бюджетне фінансування.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.