Фінансування журналу

Видавець

Полтавського університету економіки і торгівлі

Редакційно-видавничий центр ПУЕТ.
36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, каб. 115